Björkö-Arholma - havets bygd.

Startsida
Program
Björkö Arholma
Hembygdsföreningen
Tidningen - Våra Öar
Loggboken
Länkar
Kontakt

Du behöver inte gå långt i Björkö-Arholmabygden för att se havet, och havets doft och ljud vilar över öarna. Havet präglar livet på Björkö- Arholma, även i vår tid. Fiske och sjöfart har i sekler försörjt människorna. Under en stor del av 1800-talet var våra bygder ett betydande centrum för segelsjöfart. Nästan varje familj ägde andelar i skonare, skonertskepp, briggar; och många av fartygen byggdes i vikarna på våra öar. Bygdens söner blev beckbyxor, några blev skeppare och ytterligare några till blev förmögna redare och byggde vackra redargårdar. På 1870-talet levde man på så stor fot att någon myntade begreppet Björköadel.

Även berget vill ha ett ord med i vår historia. Redan på medeltiden tog björköborna hand om stora sandstensblock som inlandsisen släpat upp på östra delen av ön. Man högg slipstenar och senare sättsten för masugnar. I början av 1900-talet startade Stockholms stad ett stenbrott i närheten av Arsläjan.

Storstaden behövde gatsten, och nu kom det stenhuggare till Björkö och bosatte sig i främst Utanå och Simpnäs, men redan på 1920-talet fick dessa kraftkarlar lägga huggjärnen på hyllan.

När bullret från stenhuggeriet tonat bort var det dags för sommarturisterna att strömma till. På Björkö och Arholma fanns det pensionat i snart sagt varje by och sommarglädjen var stor även på kolonigårdarna, Norra Latins pojkstad i Marum och flickkolonin i Väster Edsvik.På 1950-talet kom så sommarhusen, och de bildade egna byar i bl a Lervik, Utanå och Marum.

Nu är Björkö-Arholma en vänlig vrå av Norrtälje kommun. Ett och annat litet företag, några jordbruk, ett par butiker, ett pensionat, ett vandrarhem och en knippe föreningar. Tyst och stilla på vinterhalvåret, glatt och livligt under sommaren. En bygd att trivas i. Havet är nära.

Möt havet, klipporna, skogenoch människorna på Björkö-Arholma.

Välkomna!

Närmaste aktiviteter

Söndag 12 juni 9-18
PILGRIMSVANDRING
Fredag 24 juni kl 13.00
MIDSOMMARAFTON
Måndag 27 juni kl 19.00
BIOKVÄLL I SIMPNÄS
Måndag 1 juli kl 19.00
MINNEN FRÅN SOMMARPENSIONATEN
Måndag 4 juli kl 19.00
BIOKVÄLL I SIMPNÄS


Nytt nummer av Våra Öar

Ladda ner och skriv ut det i färg.
Mer info